نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 8% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده عربی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 7-298 

حقوق متقابل مردم و حاکم دینی در اندیشه مذهب حنفی

صفحه 29-58

10.22034/fiqh.2023.382318.1142

عبدالواحد بامری؛ مهدی فرمانیان؛ مصطفی اربابی؛ حمید ملک مکان


ابر واژگان