درباره نشریه

 عنوان نشریه

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

2645-811X 

 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی و عربی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1398

حوزه تخصصی

مذاهب فقهی 

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 میانگین زمان داوری

3 ماه

هزینه انتشار مقاله

رایگان

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 نرم افزار مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

 

درصد پذیرش در سال 1398

20 درصد