بررسی و تحلیل میزان بهره‌بری فقه اهل سنت از فتاوا و روایات عایشه با توجه به احکام مشابه در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 استادیار فقه و اصول، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران

چکیده

از بررسی متون و منابع تاریخی، به‌خصوص آنچه در باب تاریخ فقه و فقها نگاشته شده، چنین به دست می‌آید که یاران و صحابه پیامبر (ص)، پس از ایشان نقش چشمگیری در شکل‌گیری فقه مذاهب اسلامی داشته‌اند. در این میان، اهل سنت کوشیده‌اند نقش عایشه همسر پیامبر (ص) را بیش از دیگران پُررنگ کنند و جایگاه خاصی برای وی قائل شوند، تا حدی که گفته شده ایشان، محل رجوع صحابه بوده و گاهی کلامش، به‌ویژه در «فقه النساء»، فصل‌الخطاب بوده است. حال چون منقولاتش به دو دسته کلی، یعنی راوی سخنان پیامبر (ص) و آرای فقهی، تقسیم‌پذیر است در این پژوهش، که به صورت کتاب‌خانه‌ای و با شیوه تحلیلی انجام شده، کوشیده‌ایم روایات و آرای فقهی هر دو را بررسی کنیم. از نتایج حاصل‌شده و نکات به دست آمده، می‌توان به دو نمونه اشاره کرد. نخست آنکه، خود عایشه، که به اذعان و اقرار علمای اهل سنت به نوعی دارای مرجعیت علمی پس از پیامبر (ص) بوده، به اعلمیت حضرت علی (ع) اعتراف داشته و ثانیاً علی‌رغم ادعای فقهای اهل سنت بر جایگاه علمی و فقهی وی، به گونه‌ای که گویا تخلف از کلامش امکان‌ناپذیر است، گاه در جاهایی که دیدگاه فقهی عایشه با مبانی فقهی امامیه همسویی داشته، فقهای اهل سنت برخلافش عمل کرده و بر ادعایشان خط بطلان کشیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة تحلیلة لمعرفة مقدار الإستفادة من فتاوى وأحادیث عائشة فی فقه أهل السنة بالنظر إلی الأحکام المماثلة فی الفقه الإمامیة

نویسندگان [العربیة]

  • فائزة نصیری نصر 1
  • سید حسن متهجد عسکری(آل مجدد) 2
  • مهدی درگاهی 3
1 طالبة الدکتوراة فی قسم المذاهب الفقهیة، جامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران
2 الأستاذ المساعد فی قسم الحقوق و الفقه المقارن، جامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران.
3 الأستاذ المساعد فی الفقه والأصول، جامعة المصطفى العالمیة، قم، إیران.
چکیده [العربیة]

یستفاد من الفحص فی النصوص والمصادر التاریخیة، لا سیما ما ذکر فی تاریخ الفقه وما کتبه الفقهاء أن أصحاب النبی (ص) لعبوا دورًا کبیرًا فی تکوین الفقه المذاهب الإسلامیة من بعده. فی غضون ذلک، حاول أهل السنة إبراز دور عائشة زوجة الرسول (ص) أکثر من الغیر وإعطائها مکانة خاصة حتى قیل إنها کانت المصدر لرجوع الصحابة، وأحیاناً کان کلامها ولا سیما فی «فقه النساء» فصل الخطاب. وحیث أن ما روی عنها یمکن تقسیمها إلى فئتین کلیتین، أی المروی عن الرسول الله (ص) والآراء الفقهیة، فقد حاولنا فی هذا البحث علی أساس دراسة المکتبیة ومنهج التحلیلی الفحص عن کلیهما الأحادیث والآراء الفقهیة. یمکن أن یشار إلی موردین من النقاط والنتائج التی تم الحصول علیها. أولا، حسب إذعان وإقرار علماء أهل السنة لمکانة عائشة من المرجعیة العلمیة بعد النبی (ص)، إعترفت بنفسها بأعلمیة السید علی (ع). وثانیًا، على الرغم من ادعاء فقهاء أهل السنة لمکانتها العلمیة والفقهیة وکأن من المستحیل مخالفة رأیها، فی بعض المسائل التی کان أحیاناً آراء الفقهیة عائشة تتفق مع مبادئ الفقهیة الإمامیة، فقد تخطی فقهاء أهل السنة ادعاءائهم ورفضوا آرائها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الفقه
  • أهل السنة
  • الإمامیة
  • الفتاوى
  • الأحادیث
  • عائشة
قرآن کریم.
ابن ابی شیبه، ابو بکر (1409). المصنف فی الأحادیث والآثار، ریاض: مکتبة الرشد، الطبعة الاولی.
ابن بابویه (صدوق)، محمد بن علی (1363). من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم.
ابن بابویه (صدوق)، محمد بن علی (1418). الهدایة فی الأصول والفروع، قم: مؤسسة الإمام الهادی (ع)، الطبعة الاولی.
ابن تیمیه، تقی الدین (1409). شرح العمدة، ریاض: مکتبة الحرمین، الطبعة الاولی.
ابن حنبل، احمد بن محمد (1416). مسند الإمام أحمد بن حنبل، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولی.
ابن ماجه، محمد بن یزید (1418). سنن، بیروت: دار الجیل، الطبعة الاولی.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414). لسان العرب، بیروت: دار صادر، الطبعة الثالثة.
ابن هشام، ابی محمد (بی‌تا). مغنی اللبیب، بی‌جا: منشورات مکتبة الصادق للمطبوعات.
اطفیش، محمد بن یوسف (1392). النیل والشفاء العلیل، جده: مکتبة الارشاد، الطبعة الاولی.
بخاری، محمد بن اسماعیل (1400). الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله و سننه و ایامه، قاهره: المکتبة السلفیة، الطبعة الاولی.
بیهقی، احمد بن الحسین (1424). السنن الکبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثالثة.
ترمذی، محمد بن عیسی (1419). الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی، مصر: دار الحدیث، الطبعة الاولی.
ثعلبی بغدادی، عبد الوهاب (بی‌تا). المعونة علی مذهب عالم المدینة «الإمام مالک بن أنس»، مکة مکرمة: المکتبة التجاریة، الطبعة الاولی.
جابر بن زید (1427). موسوعة آثار الامام جابر بن زید الفقهیة، عمان: مکتبة مسقط، الطبعة الاولی.
جزری، عبد الرحمن (1419). الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، بیروت: دار الثقلین، الطبعة الاولی.
جوهری، ابو نصر (1407). الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة.
حاکم نیشابوری، ابو عبد الله (1411). المستدرک علی الصحیحین، بی‌جا: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
حرّ عاملی، محمد بن حسن (بی‌تا). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الخامسة.
حلی، شیخ نجم‌الدین (1408). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم: اسماعیلیان، چاپ اول.
حنفی، عبد المنعم (1423). موسوعة ام المؤمنین عائشة بنت ابی بکر، قاهره: مکتبة مدبولی، الطبعة الاولی.
خرقی، ابو القاسم عمر بن حسین (1413). متن الخرقی علی مذهب ابی عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی، بی‌جا: دار الصحابة للتراث، الطبعة الاولی.
خلوتی، عبد الرحمن (1417). بدایة العابد و کفایة الزاهد فی الفقه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بیروت: دار البشائر الإسلامیة، الطبعة الاولی.
خوئی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). المعتمد فی شرح المناسک، قم: لطفی، الطبعة الاولی.
دارمی، عبد الله بن عبد الرحمن (1421). مسند دارمی، عربستان: دار المغنی، الطبعة الاولی.
دینوری، ابن قتیبه (بی‌تا). تأویل مشکل القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیة.
سرخسی، محمد بن احمد (1414). المبسوط فی الفقه الحنفی، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الاولی.
السّقاف (1433). عائشة ام المؤمنین: موسوعة علمیة عن: حیاتها و فضلها و مکانتها العلمیة و علاقتها بآل البیت و ردّ الشبهات حولها، سعودیه: مؤسسة الدرر السنیة للنشر، الطبعة الاولی.
سیوطی، جلال الدین (1404). الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول.
شافعی، محمد بن ادریس (1410). الام، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الاولی.
شیبانی، ابو عبد الله محمد بن الحسن (بی‌تا). الأصل المعروف بالمبسوط، کراتشی: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، الطبعة الاولی.
شیبانی، محمد بن حسن (1403). الحجة علی أهل المدینة، بیروت: عالم الکتب، الطبعة الثالثة.
شیرازی شافعی، ابی‌اسحاق (بی‌تا). طبقات الفقهاء، بیروت: دار الرائد العربی، الطبعة الاولی.
صالحی حنبلی، علاء الدین أبو الحسن (بی‌تا). الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، بی‌جا: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثانیة.
صائغی، جمعة بن علی (1406). جامع الجواهر، عمان: وزارة التراث القومی والثقافة، الطبعة الاولی.
طبرسی، فضل بن حسن (1415). مجمع البیان، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الأولی.
طوسی، محمد بن حسن (1363). الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
طوسی، محمد بن حسن (1365). تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
طوسی، محمد بن حسن (1378). المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتب المرتضویة، چاپ دوم.
طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم.
عمرانی، ابی الحسین یحیی بن ابی الخیر (1428). البیان فی مذهب الامام الشافعی، بیروت: دار المنهاج، الطبعة الاولی.
غرناطی، ابو القاسم (بی‌تا). القوانین الفقهیة، بیروت: دار الصادر، الطبعة الاولی.
غریانی، صادق عبد الرحمن (1423). مدونة الفقه المالکی و ادلته، بیروت: مؤسسة الریان، الطبعة الاولی.
قرطبی، ابو عمر یوسف بن عبد الله (1400). الکافی فی فقه أهل المدینة، ریاض: مکتبة الریاض الحدیثة، الطبعة الثانیة.
قشیری، مسلم بن حجاج (1374). صحیح مسلم، بی‌جا: عیسی البابی الحلبی و شرکاء، الطبعة الاولی.
کاسانی، علاء الدین ابی بکر بن مسعود (1417). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی.
کشناوی، ابو بکر بن حسن (بی‌تا). أسهل المدارک: شرح إرشاد السالک فی مذهب إمام الأئمة مالک، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثانیة.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة.
مالک بن انس (1425). الموطأ، محقق: محمد مصطفی اعظمی، امارات: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، الطبعة الاولی.
ماوردی، ابو الحسن علی بن محمد (1419). الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
محمد اسماعیل، شعبان (بی‌تا). رسم المصحف و ضبطه بین التوقیف والاصطلاحات الحدیثة، بی‌جا: دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة.
معرفت، محمدهادی (1394). خلاصه نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، بی‌جا: رشید، چاپ اول.
مقدسی، بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم (1426). العدة شرح العمدة فی فقه امام السنة احمد بن حنبل شیبانی، بیروت: دار الکتب العربی، الطبعة الاولی.
مقدسی، موفق الدین (1427). الکافی فی الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل شیبانی، بیروت: مکتبة العصریة، الطبعة الاولی.
نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی.
نسائی، احمد بن علی (1411). السنن الکبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الاولی.
نعمان بن عبد السلام، محمد بن محمد (1413). المقنعة، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول.
نوری، حسین (1408). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسة آل البیت، الطبعة الاولی.
نووی، ابو زکریا (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بی‌جا: دار الفکر، چاپ اول.
یمنی شافعی، ابو الحسین یحیی بن أبی الخیر (1421). البیان فی مذهب الإمام الشافعی، جده: دار المنهاج، الطبعة الاولی.