کلیدواژه‌ها = هتک
بررسی اعتبار هتک حرز در سرقت مستوجب از دیدگاه امامیه و اهل سنت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 7-28

10.22034/fiqh.2023.403823.1161

محمد رضا اقبالی؛ محسن ملک افضلی اردکانی