نویسنده = محسن ملک افضلی اردکانی
بررسی اعتبار هتک حرز در سرقت مستوجب از دیدگاه امامیه و اهل سنت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 7-28

10.22034/fiqh.2023.403823.1161

محمد رضا اقبالی؛ محسن ملک افضلی اردکانی


بررسی حد نصاب سرقت از منظر فقه شیعه و اهل سنت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 7-30

10.22034/fiqh.2023.391035.1152

محسن ملک افضلی اردکانی؛ سید میرآغا کاظمی