کلیدواژه‌ها = حق شهروندی
تعداد مقالات: 1
1. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-51

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی