شماره‌های پیشین نشریه

به پایگاه نشریه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی خوش آمدید.

(نشریه علمی تخصصی

ترتیب انتشار: دوفصلنامه  

زبان: فارسی با چکیده عربی

نوع داوری: دوسو ناشناس       

 میانگین زمان داوری: 3 ماه 

نرخ پذیرش در سال 97 : 25 درصد (25%)                   

وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات

هزینه داوری و پذیرش: دارد

 

لطفا پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید. مقالات ارسالی حتماً طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که بر اساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشند به نویسنده بازگردانده خواهد شد. پیش از ارسال مقاله خود، تعهدنامه اصالت مقاله را نیز طبق متن مندرج در این بخش تنظیم و تصویر تعهد نامه امضا شده توسط تمامی نویسندگان را بارگزاری نمایید.

 1. سپس، از منوی "ورود به سامانه" گزینه "ثبت نام در سامانه" را انتخاب و تکمیل فرمایید.  نام کاربری و رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود.
 2. با نام کاربری و رمز ورود ارسال شده، مجدداً به سامانه وارد شده و صفحه شخصی خود را باز کنید و از طریق گزینه "نویسنده"، گزینه "ارسال مقاله جدید" را انتخاب و مراحل ارسال مقاله را کامل کنید. از این رو تعداد فایل های بارگزاری شده توسط نویسنده باید سه فایل باشد: الف) فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان   ب) فایل مشخصات نویسندگان   ج) فایل تعهدنامه امضا شده توسط تمامی نویسندگان
 3. کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می­ پذیرد.
 4. مجله بااستفاده از نرم­ افزارهای مشابهت ­یابی و پایگاه­ های داده معتبر به بررسی صحت و اصالت مقالات ارسال می ­پذیرد. لذا در صورت اثبات سرقت علمی مقاله فاقد اعتبار اعلام شده و این امر به اطلاع مراجع ذی­صلاح قانونی خواهد رسید.
 5. مقالات ارسالی پس از تأیید اولیه توسط سردبیر، در صورتی که در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج شده و به نویسنده عودت داده خواهد شد.
 6. نویسندگان مقالات باید مقالات خود را بر اساس ویراستیار تنظیم کرده باشند.
 7. تغییر زمان دریافت و پذیرش مقالات و افراد دخیل در مقاله و سمت افراد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 8. حداکثر تعداد نویسندگان مقالات دو نفر می باشند مگر مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله که همراه با نامه دانشگاه مورد قبول می باشد.
 9. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حتماً باید به همراه استاد دارای مدرک دکتری حداقل استادیار، مقاله ارائه نمایند ولی در خصوص نویسنده مسئول مختار می باشند.
 10. انتقال مقالات از مجله ای به مجله دیگر امکان پذیر نمی باشد.
 11. دفتر مجله از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که سابقه ارسال مقاله به سامانه دارند معذور است مگر آنکه: حداقل یک شماره از هنگام انتشار مقاله پیشین گذشته باشد و یا نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیرقابل پذیرش بودن باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت 9 تا 11 با شماره 02532802610 داخلی 468 جناب آقای رهنما تماس حاصل فرمایید.

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-176 

2. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

صفحه 29-51

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی