کلیدواژه‌ها = ذات بعل
تعداد مقالات: 1
1. حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-94

سید ابوالحسن نواب؛ مهدی نوروزی