نویسنده = محمد جواد حاج ابوالقاسم دولابی
تعداد مقالات: 1
1. اطعام عزاداران به دست بستگان میت: بررسی مبانی و آرای علمای اهل سنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-20

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ محمد جواد حاج ابوالقاسم دولابی