واکاوی مؤلفه‌های مشروعیت‌بخشی عملیات استشهادی با مقایسه تطبیقی آراء اهل سنت با سلفیه تکفیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 مدیر پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/fiqh.2021.189872.1019

چکیده

عملیات استشهادی یکی از مفاهیمی است که در سده های اخیر در ادبیات جنگ مسلمانان راه پیدا کرده است. مشروعیت این اصطلاح که در گذشته از آن به عنوان «هجوم تک نفره به صف دشمنان» یاد می شد، به پشتوانه ادله ای از قرآن و سنت و اجماع و عقل مورد استناد علمای اسلامی قرار گرفته است، هرچند در سالهای گذشته اقدامات استشهادی مردم فلسطین از سوی برخی اندیشمندان سلفی حرام شمرده می شد.

این نوشتار با شیوه تحلیل انتقادی و مراجعه مستقیم به منابع معتبر به روش کتابخانه ای، به مقایسه دیدگاه عالمان اهل سنت با مروجان فکر سلفیه تکفیری در موضوع استشهادی به این نتایج دست یافته که اهل سنت چهار شرط برای مشروعیت استشهادی ذکر کرده اند که «مصلحت برای اسلام و مسلمانان» مهمترین شرط برای عمل استشهادی است ولی از سوی سلفیه تکفیری مورد انکار قرار گرفته است. افزون بر اینکه جامعه هدف استشهادی که باید دو شرط «کافر بودن» و «محارب بودن» را داشته باشد، در بیشتر اقدامات استشهادی که در مناطق مسلمانان انجام می شود، نادیده گرفته شده است. این رأی آنان برخاسته از اندیشه ای است که دارالاسلام را به جهت وجود برخی منکرات، دارالکفر می خوانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

واکاوی مؤلفه‌های مشروعیت‌بخشی عملیات استشهادی با مقایسه تطبیقی آراء اهل سنت با سلفیه تکفیری

نویسندگان [العربیة]

  • رسول جکینی 1
  • مهدی فرمانیان 2
1 بحاث
2 مدیر پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [العربیة]

عملیات استشهادی یکی از مفاهیمی است که در سده های اخیر در ادبیات جنگ مسلمانان راه پیدا کرده است. مشروعیت این اصطلاح که در گذشته از آن به عنوان «هجوم تک نفره به صف دشمنان» یاد می شد، به پشتوانه ادله ای از قرآن و سنت و اجماع و عقل مورد استناد علمای اسلامی قرار گرفته است، هرچند در سالهای گذشته اقدامات استشهادی مردم فلسطین از سوی برخی اندیشمندان سلفی حرام شمرده می شد.

این نوشتار با شیوه تحلیل انتقادی و مراجعه مستقیم به منابع معتبر به روش کتابخانه ای، به مقایسه دیدگاه عالمان اهل سنت با مروجان فکر سلفیه تکفیری در موضوع استشهادی به این نتایج دست یافته که اهل سنت چهار شرط برای مشروعیت استشهادی ذکر کرده اند که «مصلحت برای اسلام و مسلمانان» مهمترین شرط برای عمل استشهادی است ولی از سوی سلفیه تکفیری مورد انکار قرار گرفته است. افزون بر اینکه جامعه هدف استشهادی که باید دو شرط «کافر بودن» و «محارب بودن» را داشته باشد، در بیشتر اقدامات استشهادی که در مناطق مسلمانان انجام می شود، نادیده گرفته شده است. این رأی آنان برخاسته از اندیشه ای است که دارالاسلام را به جهت وجود برخی منکرات، دارالکفر می خوانند.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • استشهادی
  • انغماسی
  • انتحاری
  • تکفیر
  • تترس
  • دارالاسلام