نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 89-109

10.22034/fiqh.2022.88944

سید حمید جزایری؛ حمیدرضا طوسی