نویسنده = ������ ������������������ �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اطعام عزاداران به دست بستگان میت: بررسی مبانی و آرای علمای اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 227-241

10.22034/fiqh.2021.59500

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ محمد جواد حاج ابوالقاسم دولابی