دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-172 

مقاله پژوهشی

1. اطعام عزاداران به دست بستگان میت: بررسی مبانی و آرای علمای اهل سنت

صفحه 7-20

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ محمد جواد حاج ابوالقاسم دولابی


6. بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون

صفحه 131-168

عبدالصمد علی آبادی؛ عبدالله سورتیجی اوکرکایی


شماره‌های پیشین نشریه