کلیدواژه‌ها = قتل
تعداد مقالات: 1
1. قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-64

محمد علی خادمی کوشا؛ مهدی نوروزی