کلیدواژه‌ها = نظام‌های ارثی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-158

علی احمد سلامی(نذیر احمد)؛ کاظم مسعودی کبودان