کلیدواژه‌ها = زنا
تعداد مقالات: 2
1. حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-94

سید ابوالحسن نواب؛ مهدی نوروزی


2. قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-64

محمد علی خادمی کوشا؛ مهدی نوروزی