کلیدواژه‌ها = کتبی‌بودن قذف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد حد قذف در داده‌های الکترونیکی از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

حسین جاور؛ مریم خادمی