نویسنده = سید علی ربانی موسویان
تعداد مقالات: 2
1. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-51

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی


2. بررسی قابلیت تفکیک انصاف از عدالت و کاربرد آن در فقه امامیه و حنفیه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-49

سید علی ربانی موسویان؛ طاهره سادات نعیمی