نویسنده = جزایری، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-134

سید حمید جزایری؛ حمیدرضا طوسی