نویسنده = سورتیجی اوکرکایی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-168

عبدالصمد علی آبادی؛ عبدالله سورتیجی اوکرکایی