نویسنده = میثم جوادنیا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی احکام مربوط به معابد نامسلمانان از دیدگاه مذاهب فقهی اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-52

محمد معینی فر؛ میثم جوادنیا


2. بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در انجام‌دادن اعمال و مراسم آیینی از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-82

سید محسن فتاحی؛ میثم جوادنیا